MGH Geoteknik 2009 yılında MGH İnşaat ın alt birimi olarak faaliyete geçmiştir. İlk etapta MGH İnşaatın ana yüklenici olduğu projelerdeki zemin ıslah ve alt yapı gibi imalatların yapımını üstlenmiştir.

MGH Geoteknik 2009 yılında MGH İnşaat ın alt birimi olarak faaliyete geçmiştir. İlk etapta MGH İnşaatın ana yüklenici olduğu projelerdeki zemin ıslah ve alt yapı gibi imalatların yapımını üstlenmiştir.

2010 yılından itibaren de MGH Grubun bir alt şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Jeoloji Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri ve diğer planlama uzmanları gibi kalıcı elemanları bünyesinde bulundurmaktadır.

Tüm uygulamalarda disiplin içerisinde çalışan MGH Geoteknik ekibi, en son akademik ve pratik gelişmeleri kullanmakta; önemli bir üniversitesinin araştırma enstitüsü ile ortak araştırma ve aktivitelerde bulunmaktadır

Özellikle ülkemiz gibi hızla gelişmekte ve gelişmiş olan ülkelerde inşa yapılabilecek arazilerin yüksek maliyetleri yatırımcılar için büyük bir sorun olmuştur.

Bu yüzden özellikle iş merkezleri, yüksek gökdelen projelerinde ve park yeri yaratma mecburiyeti 30 metre ve hatta daha derinliklerde kazıların yapılmasını zorunlu kılmıştır. Böylece çeşitli derin kazı ve iksa sistemleri oluşmuş ve uygulanmıştır.

En çok kullanılan yerinde zemin ıslahı yöntemleri;

 • Jet Grout Kolon
 • Taş Kolonlar
 • Mini Kazık ve Fore Kazık Uygulamaları
 • Vibro Uygulamaları
 • Dinamik Kompaksiyon
 • Enjeksiyon

Derin temel sistemlerinde kullanılan kazıkların uygulama yöntemi, kullanılan imalat malzemelerinin cinsine göre aşağıdaki çeşitleri bulunmaktadır;

 • Yerinde Dökme Kazıklar (Fore Kazıklar)
 • Vibrex Kazıklar
 • Prekast Kazıklar vs.

Proje kriterleri ve kazık kapasitelerinin hesaplanması yönünden ise;

 • Sürtünme Kazıkları
 • Uç Kazıkları
 • Sürtünme + Uç Kazığı

olarak çalışacak hesaplar ve projelendirme yapılmaktadır.