Çevresel faktörler günümüzde alınan her yatırım kararında her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir ve gelecekte bu önem daha da artacaktır.

Çevresel faktörler günümüzde alınan her yatırım kararında her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir ve gelecekte bu önem daha da artacaktır.

Temiz hava, su ve toprak çok güçlü ekonomik değerler olup  yatırımlara yön vermektedir.

Bu bağlamda yapılacak olan;

  • Araştırma
  • Danışmanlık
  • Uygun teknolojilerin ve çözüm ortaklarının seçilerek uygulanması

gibi çalışmalar yatırımların değerini ve kullanılabilir ömürlerini belirlemektedir

MGH Grup 1998 yılından günümüze çevre alanında gerçekleştirmekte olduğu tüm faaliyetlerini, kamu ve özel sektörde kurum ve kuruluşlara daha kapsamlı destek sağlayabilmek için, 2014 yılında MGH Çevre Teknolojileri çatısı altında birleştirdi.

MGH Çevre Teknolojileri, deneyimli ve uzman kadrosu, güçlü bölgesel işbirlikleri ve Dünya’da teknoloji lideri olan birçok uluslararası firma ile bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirerek müşterilerinin ihtiyaçlarını yenilikçi ve kapsamlı bir şekilde karşılamayı amaç edinmiştir.

MGH Çevre Teknolojileri ilgili sahalarda danışmanlık, projelendirme, anahtar teslim veya yap-işlet-devret inşaatlar ile işletme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

HİZMET SAHALARI

Çevre danışmanlığı

Atık azaltımı ve geri kazanımı

Su, atıksu ve atık yönetim planı, mastır plan ve fizibilite çalışmaları

Katı ve endüstriyel atık bertaraf sistemlerinin projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi

Su arıtma tesisi projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi

Atıksu arıtma tesisi ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi

Ultraviyole ile içmesuyu, atıksu, hava ve yüzey dezenfeksiyon sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması

Su ve atıksu alt yapı sistemlerinin inşaatı bakımı ve işletilmesi

ÇÖZÜM ORTAKLARI